Vítej příteli! Objevil jsi Alkhem

Mé jméno je Ian a na tomto místě sdílím mocné nástroje, které mě a mnohým spřízněným bytostem pomohly s transformací, expanzí vědomí a podporují přeměnu těl do vyšší čistoty a světelnosti. Je to o ztělesňování stále vyšších verzí sebe tady a teď. Paralelně, v jiných časo-prostorových linkách jsme již všude, už jsme hotoví, navrácení do božské harmonie, vzestoupeni... Stačí se na to naladit, vibračně se sladit s realitami, kde jsme naplnění a celiství, a uvolnit se do toho.

Především tu nabízím ušlechtilé vysokovibrační substance z dílny Jasona (Blue Emerald Alchemy), mocného mága, alchymisty, spisovatele, autora novely Mythion, zakladatele projektu The Superbeings (nyní i-zero.one), dřívějšího výzkumníka pro Harvard University, člověka s obrovským srdcem. Jason říkává, že spolupracuje primárně s kolektivním vědomím Merlin, odkud získává vedení při své alchymistické činnosti.

Dostalo se mi požehnání poznat střípek moci tohoto alchymisty, stal jsem se jeho žákem v ABS tréninku a později prvním distributorem jeho produktů pro Evropu. Od chvíle, co se naše cesty protly, se začali dít divy. Stále zrychlující změna se stala novou normálkou. Začali se dostavovat různé stavy jemného i extatického blaha zdánlivě bez příčiny, pocity příjemné naplněnosti sebou, zážitky rozplynutí se do pole krásného vše objímajícího prostupujícího světla, různá uvědomění a pochopení skrze spatření skutečností a světů slovy neopsatelných. Přihodilo se i několik "osvícených" stavů, sjednocení se stvořitelem spatření neomezeného potenciálu, velikosti, jakou každý z nás má k dispozici. V rozšířených stavech jsem mohl zahlédnout důsledky práce s přípravky od Blue Emerald Alchemy "z-po-za-opony" a jen mě to utvrdilo, že jde o něco fantastického, celou Zemi proměňujícího.

Cesta probouzení však není jen o kráse, světle a blaženosti. Čím více světla přivádíme do těla, tím více jsou osvětlovány a vynášeny na povrch stíny napříč všemi vrstvami naší bytosti. Vše, co jsme nechtěli vidět. Mnoho částí mé osobnosti muselo zemřít, a tak jsem truchlil, zadržené emoce jsou vytahovány na povrch, až to vypadá jak exorcismus, a tělo je někdy tak bolavé po větších aktivacích, že nezbývá než celý den ležet. Každá mince má dvě strany, ač jde o stejnou minci. My se neztotožňujeme ani s jednou stranou, polaritou. Uvědomujeme se jako celá mince, kde jsou obě strany v harmonii, jsme však i pozorovatelem této mince, prostorem kolem ní, a celým procesem její existence. Nemusíme se ztotožňovat s extrémy. V podstatě nejsme formou, ač tato forma, tělo, je tím největším darem od Sebe-Sobě, kterým se zažíváme a poznáváme. Na této cestě se postupně vyprazdňujeme od všech domnělých identit a stáváme se průzračně prázdnou nádobou, ze které září světlo absolutna, přinášíme náš jedinečný odstín Jednoho. Sám jsem si potřeboval projít i velmi bolestivými zkušenostmi tam, kde jsem se změně bránil, kde jsem nosil klapky na očích a zuby-nehty se držel minulého. A vím, že mě ještě mnohé čeká.

Moderními slovy se dá říct, že vše, co Alkhem nabízí je vysoká ezoterika.

Krom těchto substancí mě řadu let provází Puramyda, silný zářič transformující, čistící, harmonizující všechny energie na dosah vyrobený ze stříbra a dalších alchymistických ušlechtilých kovů. Jednu mám momentálně skladem navíc. Dalším mocným nástrojem je Merlin Power Stone. Jason ho vyrábí primárně ze zlata, ale osobně jsem se s tím zatím nesetkal. Pokud tě Merlin Power Stone oslovil (třeba i doslova), tak nezbývá než se spojit s Jasonem a on ti vyrobí jeden na míru. S tímto mocným nástrojem, ušlechtilou mocnou bytostí je její "majitel" spojen, ať už je kdekoliv. V roce 2022 ke mě na akceleraci procesů, podporu transmutace přišli Andary od Marie Guidance z portálu Nové Země. Čarokrásné ušlechtilé klenoty, kterým bych se zde rád v budoucnu více věnoval.

Začalo to, když mi c roce 2018 během univerzitních studií kamarád Jakub Faist v čajovně řekl řekl o alchymiích od Blue Emerald Alchemy, o alchymistovi Jasonovi a podpůrné světelné sociální sítě TheSuperBeings.net. Jeho sdílení o mysteriózních symbolech a nástrojích, které jsou k dispozici na The SuperBeings(TSB), a setkání s jeho Puramydou se mnou hluboce zarezonovalo. Jakoby každá buňka mého těla říkala Ano! Pustil jsem se tedy do studia dostupných materiálů na TSB, začal jsem na sobě pracovat pomocí Source Code a Chakrových symbolů, meditací a technik tam dostupných.

Brzy jsem už měl vlastní Puramydu a alchymie na zahájení proměny. Pamatuji si slavnostní rozbalování balíčku v autě, když se mi ho konečně podařilo dostat přes celní. Bylo tam vzrušení, mnoho očekávání, myšlenky, že to bylo drahý, "má to vůbec takovou cenu?" Ego čekalo zázraky odehrávající se přesně podle jeho očekávání. A tak se dostavila zklamání. Je to nejen nevyhnutelné ale i nutné při takovém způsobu fungování. Zázraky se však děli. Jen já k nim začal být více pozorný ač o 1-2 roky později.

A tak se zázraky dějí do dnes. Od poznání na úrovni mysli, osvíceného ega :), což byla také nezbytná součást cesty, jsem se přesunul do hlubší práce s tělem, transmutace těla do více dimenzionálních realit (tzv. vzestup). V této disciplíně jsem nováčkem. Dát se na cestu budování svého světelného těla je však největším darem Sebe Sobě, jaký si můžeme dát.  Aktuální rostoucí frekvence Země, možnost propojování se přes internet s těmi, kteří jsou o světelné roky napřed, dostupnost nástrojů podporujících očistu a prosvětlování těl, nás na této cestě podporují a akcelerují náš vývoj.

Přeměna je tak rychlá, že to, co jsem včera napsal, už dnes neplatí, nesouzní, a tak jedeme dál

Výběr alchymie dle záměru. To může někomu pomoci při výběru, je však možné a dokonce žádoucí zkusit požádat o radu vlastní vyšší Já a objednat si na základě pocitu, sympatií.

Intro do světa alchymie. Pokud s tímto rezonuješ, neváhej se ponořit do seznámení s The Superbeings

Imagi Love - nástroj na hackování reality a manifestaci záměrů. Od určité úrovně to může být fajn hračka.

Merlin Power Stone - mocný spojenec neoddělitelně spojený s majitelem. Zatím jsem neměl tu čest.