ALCHYMIE  'KROK-ZA-KROKEM'

Zde najdete monoatomický zlatý ormus a další prvky dostupné pro veřejnost na nejvyšší úrovni. Jejich tvůrce se této disciplíně věnuje již od roku 1997 a pomohl tisícům hledajících s probuzením. Nikdo nemůže vyrobit nic na vyšší úrovni, než kde se sám nachází - Alchymista je Alchymií. Proto se neváhejte seznámit s otcem těchto ušlechtilých pomocníků, Jasonem, který nám svou tvorbou pomáhá na cestě k probuzení a žití svého plného potenciálu.

Zde stojíte na startovní čáře. Můžete zahájit proces přeměny své neurální sítě ze "starého měděného vedení na optická vlákna". Spolu s těmito substancemi je vhodné zapojit do procesu i Purazyme, silné detoxikační probiotykum, napomáhající očišťování těla od těžkých kovů. Tím zároveň přispívá vyšší účinnosti ostatních alchymistických substancí.

Alchymie vysokých úrovní nejsou o točení hlavy a brnění. Je to o transformaci, mistrovství, o tom, jak na vás svět (vesmír) začíná reagovat, jak se váš život mění, jak odpadávají "špatné" zatěžující návyky, jak toxické situace všeho druhu ustupují do pozadí, jak se hluboce zakořeněné trauma proměňují a mizí, jak se otevírají dveře nových příležitostí. A ano, tato alchymie je o ohýbání časoprostoru dle vlastní vůle. Zajímá-li vás hluboká starodávná moudrost a síla, jste tu správně. Neváhejte navštívit stránky spojující probouzející se nebo probuzené lidi z celého světa The Superbeings. Mimo zajímavé texty, vhledy a diskuse jsou zde k nalezení vyzkoušené meditační a koncentrační techniky, mocné symboly pro práci v konkrétních oblastech života, dechová cvičení a další.

Čím hlouběji hledíte, tím více zjišťujete, že je to celé především o vás samých.