ALCHYMIE  KROK-ZA-KROKEM

Zde najdete monoatomický zlatý ormus a další prvky dostupné pro veřejnost na nejvyšší úrovni. Jejich tvůrce se této disciplíně věnuje již od roku 1997 a pomohl tisícům hledajících s probuzením. Nikdo nemůže vyrobit nic na vyšší úrovni, než kde se sám nachází - Alchymista je Alchymií. Proto se neváhejte seznámit s otcem těchto ušlechtilých pomocníků, Jasonem, na cestě k probuzení a žití svého plného potenciálu.

Tohle je startovní čára. Zde můžete zahájit proces přeměny své neurální sítě ze "starého měděného vedení na optická vlákna". Spolu s těmito substancemi je vhodné zapojit do procesu i Purazyme, silný detoxikant, který očišťováním těla od těžkých kovů zároveň přispívá vyšší účinnosti alchymistických substancí.

Alchymie vysokých úrovní nejsou o točení hlavy a brnění. Je to o transformaci, mistrovství, o tom, jak na vás svět (vesmír) začíná reagovat, jak se váš život mění, jak odpadávají "špatné" zatěžující návyky, jak toxické situace všeho druhu ustupují do pozadí, jak se hluboce zakořeněné trauma proměňují a mizí, jak se otevírají dveře nových příležitostí. A ano, naše alchymie tato o ohýbání časoprostoru dle vlastní vůle. Zajímá-li vás hluboká starodávnou moudrost a síla, jste tu správně. Čím hlouběji se podíváte, tím opravdověji zjistíte, že je to celé o nás samých.