O ALCHYMISTOVI

O JASONOVI

Představí se vám v první osobě, tak jak tomu je na jeho stránkách Blue Emerald Alchemy .

Jsem Jason, nyní je mi 60 let. V současné době žiji v Grand Junction v Coloradu po desetiletích v oblasti Salt Lake City. Po celou dobu dospělosti jsem bláznem a podnikatelem. Mám za sebou několik světových prvenství, ale ušetřím vás detailů, které se netýkají alchymie a lidské transformace.

Mnoho z toho, o čem budu mluvit, jsem nikdy písemně neprozradil. Pokrok ve světě mi to však nyní umožnil.

Narodil jsem se jako jeden z těch dětí, které vyrostly a přemýšlely, proč jsou všichni tak uvězněni nekonečným dramatem. Většinu času jsem byl raději sám, protože nikdo nebyl tak zábavný jako já. Nemohl jsem hrát hry s lidmi v jakémkoli manipulativním smyslu ...to byla jedna z věcí, kterou jsem nesvedl a dnes tomu není jinak. Nechápu, jak to funguje. Pravděpodobně jsem mírně autistický.
Mám trochu indiánské krve rodu Iroquois. Na mystickou cestu jsem nastoupil v útlém věku. Nějak jsem věděl, že se dokážu léčit dotykem a myšlenkami, ale to jsem využil až mnohem později. V 80. letech jsem se rozhodl z vyšších úrovní mysli vyrovnat se s tvrdým materialismem, který se mi stal nezbytným vzděláváním spolu s uzemnění v tomto hologramu zvaném Země. Potom se mi začaly otevírat obzory, když mě silně přitáhly dvě knihy: Holy Blood, Holy Grail, Baigent, Leigh a Lincoln, and Communion, od Whitley Streiber. Neúprosně mě to vtáhlo dovnitř. Za pouhé měsíce jsem se otevřel počátkům toho, co jsem, a nechal jsem svůj vytrvalý materialismus za sebou.

Kolem roku 1996 možná 97, jsem narazil na práci Davida Hudsona a sledoval nějakou alchymii z Ascension Alchemy a dalších. Od začátku mě nezajímaly žádné solné recepty. Musela to být alchymie. Stále mám asi gram čistého bílého práškového zlata z laboratoře Davida Hudsona . Netrvalo dlouho a dozvěděl jsem se, že nic, co kdokoli dělá, není na dostatečně vysoké úrovni, aby mě to zavedlo kamkoli výše, než byli tvůrci. Takže žádná volba - musel jsem si udělat svůj vlastní. Začal jsem s vodou z Velkého slaného jezera (Great Salt Lake), ale z oblasti kam by se nikdo neobtěžoval jet. Voda tam byla duhově růžová, než jezero kleslo na současnou úroveň.  Tehdy neslo spoustu "magické" energie. Sám jsem se tam vydával za úplňků připraven na dvě noci s přenosnou laboratoří a svým dalekohledem. Bylo to tak posvátné. Právě v té době jsme s některými spolupracovníky dostávali zlato z vody jezera procesem elektrolýzy. Brzy po tom jsme zjistili, že jsme ho jen z M stavu převáděli na zhuštěný kov.

Pochopení těchto prvků si vyžádalo poměrně širokou oblast studia: kvantová mechanika, energie nulového bodu (a filozofie), hloubková psychologie a la Carl Jung, studium přesahovalo až do mýtu, do souvislostí s tajnými společnostmi, templářskými rytíři, Ježíšem a Máří Magdalénou atd. Dan Brown s Da Vinciho kódem byl o mnoho let pozadu za mnohými z nás.

Cesta mě zavedla do společnosti několika duchovních učitelů a mystiků s velkým publikem, kteří mi říkali věci o sobě, které bych veřejně neopakoval. Později mi jinými s pronikavým vyšším zrakem byly řečeny některé stejné věci o mě. Nežádal jsem o žádnou z těchto informací. Všichni to dobrovolně nabídli. Upřímně řečeno, tehdy jsem nevěděl ani teď nevím, zda tomu věřím.

Prostřednictvím těchto známostí jsem se dostal do společnosti vědce, který pracoval na úrovni světové vlády. Byl jedním z těch chlapů, který když dostal kódovaný hovor, o pět minut později před jeho domem stál černý Suburban, dokterého nastoupil a o několik hodin později už pracoval v nějaké cizí zemi na tajné operaci. Jeho komplex se nacházel ve vnitrozemí od kanadského Vancouveru, kam jsem se s ním šel setkat. Byl samozřejmě také alchymista a pro korejského farmaceutického giganta připravil 2 000 liber oceánské sraženiny. Byl to typ člověka, kterému bylo povoleno vstoupit do vatikánského archivu, čímž získal některé své procesy.

Vedl mě k nalezištím minerálů, které objevil skenováním světa pomocí satelitu. Dokázali detekovat roznášení přírodních zdrojů jarními větry, ale kvůli kvalitě iontů v nepřítomnosti slunečního záření to muselo být v noci. Tímto způsobem mohl přesně určovat lokalitu. Ano, nejvyšší světové a národní vlády o těchto věcech vědí stovky let, ne-li tisíce. Oblíbený zdroj pro něj a jeho kolegy byl umístěn v Utahu. Řekl mi, kde ho najdu. To je nyní to, co se používá k přípravě substance Origin. Podle jeho názoru byl tento materiál na vyšší úrovni než prášek přeměněný z čistého zlata. Nikdy jsem nesouhlasil, ale těšilo mě, co se s tím dalo dělat ve správných rukou.

Vyrobil formu bílého práškového zlata procesem, o který bych se rád podělil se správnými lidmi. Proces je to velmi dobrý, ale nebezpečný a pokud vím, nikdo venku nepoužívá nic, co by se mu blížilo. Nelíbilo se mu používat své produkty, protože ho to vedlo k takové empatii, že nemohl unést temnotu v srdcích lidí. Bolelo ho to. Držel se toho roky, ale když jsem přišel, řekl mi: "Ty jsi ten chlap, na kterého jsem čekal. Tobě to předám." Začal jsem jej používat téměř ve stejnou dobu jako produkt na bázi rhodia a iridia od jiného mého alchymistického spolupracovníka, který používal proces zdokonalený esejci (Essenes), starověkým společenstvím od Kumránu, kde byly nalezeny všechny svitky od Mrtvého moře a kde Yeshua (Ježíš) byl vyškolen. Tento proces používal určitý druh stromového dřeva a pocházel z přirozených znalostí egyptských kněží.

Bílé práškové zlato, které mi dal, bylo na velmi vysoké úrovni, stejně jako produkt rhodia a iridia. Brzy jsem neustále vibroval jako blázen, a pak se mé sny staly nočními lekcemi. Během té doby jsem si uvědomil, že jsem neustále obklopen skupinou 7 bytostí, ale nebyl jsem si jistý, proč tam byli jinak než jako učitelé. Pak jsem si uvědomil, že změnili moji chemii. Chemie natolik změnila vodu ve Velkém slaném jezeře, že už nadále nebylo možné použití standardní mokré metody k výrobě ormusu. Trvalo mi týdny, než jsem zjistil, že moje vlastní energie změnila způsob, jakým chemie fungovala. Vyhazoval jsem dávku po dávce, dokud mi jednoho dne nevstoupil do hlavy hlas a řekl: "Teď víš, co všichni Praví filozofové poznali: Vyrobíš Kámen, až budeš moci Kámen vyrobit." Brzy poté jsem si uvědomil, že alchymie nemá nic společného s recepty, ale se vším, co se týká vztahu mezi alchymistou a Absolutní Přítomností a s alchymisty v úrovních vyšších než je 3D. Pro opravdového alchymistu nejsou v učitelé v tělech. Spíš ne. Tímto způsobem můžete začít, sdílet informace, ale skutečné průlomy pochází "shora".

Když vynalezneš proces, který ti byl dán, je to jako získat titul Ph.D., kde je to, co vytvoříte, jedinečné, a tím je rozšířen soubor znalostí. Poté se přesunete na jinou úroveň v jejich řadách. Dříve nepoužitým procesem, jsem vyrobil Červené a Zelené lvy (slavná Red Herring substance). Z Červeného lva jsem vyráběl rubíny v peci. Ze solí jsem pomocí speciální sloučeniny soli a síry vyrobil sraženiny, které se nakonec zahřály v plazmové obloukové peci na 6700 stupňů Fahrenheita. Univerzita ji přišla analyzovat na východním pobřeží, protože vykazovala vlastnosti, které lidé v laboratoři plazmového oblouku nikdy neviděli. Ani při 6700 stupních se neroztavila a neobsahoval žádný wolfram. Při teplotě 6192 stupňů Fahrenheita má wolfram nejvyšší bod tání z prvků periodické tabulky. Univerzitní laboratoř byla zmatená a byla mi nabídnuta spolupráce na vývoji materiálů. Celá věc pro ně byla úplnou záhadou, protože podle analýzy bylo možné identifikovat pouze polovinu toho, co bylo v těchto kovech. Řekl jsem jim, že si jen hraju, a nezajímalo mě to. Abych to udělal, věděl jsem, že se účastním starodávného a pokročilého čarodějnictví, a neviděl jsem žádný způsob, jak s nimi pokračovat. Transmutace se děje pořád, a to bylo přesně ono.

Před lety, v roce 1999, jsem založil ZPTech a začal nabízet alchymistické produkce online. Nikdy mě nepřestalo překvapovat, jak to mění lidi, a tak jsem věřil, že jsem na správné cestě. Myslel jsem, že mám jít dál a vyvíjet další technologie, a proto jsem prodal ZPTech. Byl to první skřivan. Jsem alchymista, vždycky jsem byl. Na vyšších úrovních, v jiných densitách (viz. The Superbeings), jsem vesmírný kouzelník, takže malý starý Jason na této nádherné 3D kouli je jen nepatrným fragmentem této nesmírné inteligence.

Používal jsem všechny své vlastní produkty, ale brzy jsem si uvědomil, že není opravdu možné být povýšen na vyšší úroveň něčím, co jsem sám vytvořil. Koneckonců, alchymista JE alchymie. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem byl vychován bytostmi "nahoře", abych se stal portálem, kterým mohou proudit inteligence, energie a frekvence do produktů, které jsem vyráběl. Nekonečná přítomnost však někdy obchází učitele nahoře a 3D alchymista dělá věci, které ani oni neočekávali, ani o nich nevěděli. To také pozvedá alchymistu. Další věc, která alchymistu vychovává, je stávání se křišťálově čistým od sebe sama (od ega) a od všech nízkých pastí a háčků dramatické osobnosti, až jím/jí může protékat vše bez jakéhokoli odporu. Tímto způsobem může Nekonečná přítomnost (Bůh, Zdroj, čemukoliv dáváte přednost) "mluvit" a jednat skrze něho/ní.

Prošel jsem deseti lety obrovských epifanií a průlomů v chápání vnitřního fungování Stvoření. Více než cokoli jiného jsem studoval kvantovou mechaniku a vztah mezi těmito disciplínami a takzvaným duchovním poznáním. Na konci léta roku 2008 jsem měl řadu zážitků, obrovská otevření, zkušenosti, které mě celkem zaskočili. Začal jsem vidět skrz tuto halucinaci, do kódu za simulovaným hologramem Země, a zjistil jsem, že nic z toho není skutečné. Byla to pro mě pořádná nálož. Během několika dní jsem zažil "the Big One"(Boha), toho, jehož Ježíš, Buddha a několik velkých mudrců, mágů a vzestoupených mistrů zažili: to, čemu lidé říkají osvícení, přinejmenším ve východním myšlení. Bylo to nejvíce drtivé a osvobozující představení, jaké si lze představit, a není to nic, čeho můžete dosáhnout. Důvodem je to, že já nejsem osvícený. Zažijete to pouze tehdy, když přestanete skutečně neexistovat. Jak jsem řekl jinde, nikomu bych to nepřál, protože je opravdu jen velmi málo lidí, kteří to psychicky zvládnou bez vážných psychických a/nebo psychologických problémů.

Od té chvíle jsem operoval ze země Pravdy a tak je tomu stále v každém okamžiku. Jak jsem se tam dostal, je to, co dělám, co píšu, a Nekonečná přítomnost mě přijala za vhodného kandidáta, předpokládám. Pokud si myslíte, že to chcete, přestaňte to chtít, ať vás to může samo najít. Mezitím však, pro naprostou radost z tohovšeho, buďte ve své expanzi, protože právě proto tuto planetu navštěvujete. NE pro učení nebo dokonalost této nádoby/schránky, ale pro zapamatování si, co ve skutečnosti jste.

V únoru 2015 vstoupil do mé sféry Merlin (skutečný Merlin (a jeho učitel)) a začal mi dávat procesy a lekce při výrobě alchymistických přípravků na vysoké úrovni. Z toho vzchází Merlin Stones, což jsou "kameny" vyrobené z alchymistických kovů procesem, který zahrnuje až 25 kroků. Více o nich se dozvíte zde.

Používáme speciální alchymistické přípravky naplněné konkrétními záměry danými vyšší inteligencí (vyšším Já) jako klíče k odemknutí hlubších knihoven informací týkající se metod a přísad, z nichž žádný není používán v komerční alchymistické komunitě (tj. "Ormus"), protože prostě nejsou známy. Znalosti byly po celou dobu skryty z velmi konkrétních a zjevných důvodů, ale nyní je čas, aby vyšly na světlo světa a byly šířeny mezi těmi, kteří si v tomto nejdůležitějším okamžiku na Zemi plánovali stát se obrazem svého plného potenciálu. .

Pokud se chcete dozvědět více o všem, co děláme, přejděte do The Superbeings.

 

Text byl přeložen z portálu Blue Emerald Alchemy, skrze který Jason své alchymistické produkty nabízí. Z důvodu vysokých nákladů spojenými s poštovným a celními poplatky na zásilky z Ameriky vznikl tento portál. V případě zájmu o více informací o produktech a o zkušenostech řady uživatelů neotálejte s návštěvou. Pokud vás zajímají praktičtější dotazy nebo se chcete vrhnout hlouběji do králičí nory The Superbeings je správnou volbou.