PSIONIX

Je to alchymie nejvyšší světové úrovně, přinejmenším co lze zakoupit a odeslat. Neznamená to, že se neobjeví vyšší, protože nikdy nepřestanu pronikat do vyšších úrovní. Je to to, co bychom nazvali alchymií "bodu zvratu", a jakmile se jednou použije, není cesty zpět. Víme, že velmi nadaný věštec tomu říká "one badass alchemy". 

UPOZORNĚNÍ: Pro některé by tato alchymie mohla fungovat jako psychedelikum, proto s ní buďte obezřetní a chytří. Vezměte to v potaz dříve, než půjdete ven, budete obsluhovat těžké stroje nebo řídit auto. Tenhle je o psionických schopnostech, extra-3D v

nímání, automatickém vědění a empatii, prostřednictvím vývoje všech žláz a center mozku, které jsou spojeny. Je důležité vědět, že se méně zajímá o jasnozřivost a jasnovidnost než o automatické vědění, protože tyto schopnosti nejsou mnohem víc než halucinace (ve smyslu, že realita je halucinace). Zvláště působí ve skupině diencefalonů, epifýze a hypofýze a centrech v zadní části mozku známým pouze v hluboké esoterice. Dalo by se jim říkat 4. a 5. oko, které jsou nad 3D-4D úrovní 3. oka. Více o Psionix níže. 

POKYNY: - Je zapotřebí jen malá hromádka Pokud jste si namočili špičku prstu a položili ji na okraj lahvičky a lahvičku jemně překlopte, aby se prášek dostal na koneček prstu, tak to co tam utkví je dávka . Nebo si do dlaně poklepejte malou hromádkou, ne více než malou špetkou prášku, a spolkněte. Ne větší než odrolená hlavička zápalky. A to je velká dávka. Dobře promíchejte se slinami. Doporučuje se to provést před meditací nebo v době hluboké relaxace (ať už je to pro vás cokoli) pro plnou integraci do vašich tělesných systémů.

Celá dávka Psionixu je 2/10 g, což může vydržet na cca 2-3 měsíce pravidelného užívání.

49,00 €

Více o alchymii Psionix

Je to vzácné, vzácné a nad rámec 3D systémů cen a ocenění. Pro člověka, každého, kdo se drží blízko toho, co děláme a podnikl všechny alchymistické kroky, je tento považován za nejúčinnější vůbec. To opět neznamená, že se to nezmění. Mimochodem, Currents s ním dobře funguje a jsou si svou úrovní blízcí.

Je to $390 za gram kvůli času a obtížnosti jeho výroby. 

Stojí za zmínku, že pokud jste nepoužili alespoň Lumin či spíše Phasix, vaše tělo a pole možná neví, co s tím dělat. Dalo by se to použít k "podmiňování" všech vašich vrstev sebe sama, ale toto "podmiňování" by nebylo tak efektivní jako při absolvování posloupnosti alchymií Step-by-step. Nákup však může být i tak užitečný, pokud vám váš intuitivní impuls říká, že by jej bylo možné použít nějakým způsobem právě teď. Nechápejte mě špatně - budete vědět, že jste jej používali hned od začátku, ale získat jeho plný užitek vyžaduje určitou kondici.

Výroba Merlin Power Stones vyžaduje nejprve proces zahrnující přibližně 12 kroků. Tyto kroky vytvářejí nádhernou smaragdově zelenou tekutinu, ze které se vytvoří tmavě zbarvená sraženina, kterou nazývám Merlinův prášek. Jakmile je sraženina promyta a usušena, je použita v procesu vícenásobného vypalování, kterým jsou vytvářeny kameny.

Elementární matice, ze které pochází, zahrnuje cín, zlato, zinek, měď, síru a sůl, i když by prášek při analýze pravděpodobně nevykázal vůbec nic. Cín je jednou z nejvyšších a nejdůležitějších alchymistických látek. Proto byl tak prominentně uveden v nejvíce alchymistickém filmu, jaký kdy byl natočen, Čaroděj ze země Oz. To je také důvod, proč ho tak těžce těžili starověcí "návštěvníci" na místech, jako je jezero Titicaca v Peru. Použili ho k otevření červích děr. To je ve skutečnosti důvod, proč je to alchymie zlomového bodu, ale není to jen alchymie bodu zlomu. Je to alchymie bez návratu. Proč tomu tak je, bude jasnější v následujících odstavcích.

Nejdříve projdu to, o čem vím, a pak se budu zabývat tím, co z toho dostal jasnovidec. Prosím, mějte trpělivost, pokud jste to všechno už slyšeli. Každý jsme složen z energetických vrstev. Nejpomalejší vrstva je to, co mylně nazýváme "fyzická". Fyzická neexistuje - je to jen energie. Toto je typ alchymie, která ovlivňuje VŠECHNY vaše vrstvy, až k božstvu. To znamená, že vyšší "Vy" také těží z alchymie na této úrovni a tyto vrstvy budou zázračně využívat své "éterické" vlastnosti.

Psionix jde přímo k čakrám, čistí je, vyvažuje a poté je upgraduje na vyšší úroveň. Roztahuje se do těchto vyšších vrstev, těchto polí a provádí úpravy, které poté sestupují až do nejhustší a nejpomaleji se pohybující energetické vrstvy (3D), kde se úpravy projeví. Je to alchymie typu point-of-no-return, protože neexistuje nic, co by jí mohlo bránit v tom, co bude dělat. Je to závazek k vaší nejvyšší cestě a je to začátek mnoha budoucích alchymií, z nichž některé, mám podezření, nás dovedou k poznání a moudrosti, nebo k tomu, co bych mohl nazvat schopnostmi měnit časoprostor.

Abychom postoupili na úroveň (které jsme všichni schopni) musíme si důsledněji všímat toho, co jsme a proč tu jsme. Musíme být zodpovědní za energii, kterou řídíme, a musíme být otevřeni vyšším inteligencím v tom, jak ji řídit. Vyžaduje to upřímnost a ušlechtilost účelu. Je nutné soustředěné úsilí pro záměrné zneužití mysli a energie, aby se jeho inteligence odklonila od toho, k čemu je navržena. Z těchto důvodů to Merlin nazýval Forced Light. U tohoto prvního hromadně dostupného produktu jsme se rozhodl, že jej budu nazývat Psionix.

Možná by se hodilo říci toto. Pokud se vaše vědomí dostalo do vrstev vnímavého bytí a začaly k vám "sestupovat" energii a frekvence, jste tím, kdo je zodpovědný za to, co se tu s touto informací děje. Psionix to dělá tak, že si nutně NEMUSÍTE uvědomovat složitost toho, jak jsou tyto informace kvalifikované a využívané, ale zároveň vám to pomůže být více vědomí, moudřejší, pokud jde o tyto energie, abyste se mohli vědomě účastnit v procesech.

Jasnovidec přišel s vysoce technickým vysvětlením této látky, které uvádím níže. Požádal jsem ho, aby to řekl jednodušeji, a k tomu dodal: "Jednoduché. V procesu zvyšování úrovně vědomí dochází ke kolapsu vnímání oddělenosti. Co způsobilo oddělení? Proč nemůže být oddělenost trvale a okamžitě vyloučena? Co se stane, když dualita v budoucnu již nebude existovat? Jak můžeme pochopit naše současné místo v celkovém bytí?"

"Tyto otázky pomáhají vidět sebe sama, jako by se pohyboval tunelem, který se zmenšuje, jak se pohybujete v lineárním čase. Průměr tunelu představuje oddělení, které člověk cítí. Tunel sám představuje úplné vědomí, které se pohybuje směrem k vám, jak se zmenšuje. Mnozí z nás věří, že když se pohybujeme životem, neustále směřujeme k většímu uvědomění; mnozí z nás však tráví celý svůj život procházením sem a tam tímto tunelem, aniž by dosáhli konce, nebo okusí jen malé záblesky na konci, kde již není oddělenost a převládá čiré vědomí. Co kdyby vámi světlo v tunelu mohlo pohybovat jako proud vody? Co kdyby vás tento proud světla mohl přinutit přejít do stavu úplného vědomí? Vstoupili byste do toho tunelu s vědomím, že byste se nikdy nemohli vrátit? Nakolik jste závislí na výzdobách, obrazech a pocitech této holografické projekce? Zjišťujete, že jste z toho v dnešní době tak trochu unavení, ve smyslu: "Skončil jsem s tímto světem!"? Rozloučili byste se s tím kým jste a přivítali toho, kým jste byly míněni? (nebo kým jste skutečně?)

"Forced Light Alchemy (nyní Psionix) je vchodem do tunelu. Vstoupíte s vědomím, že se už nikdy nevrátíte? Vstoupíte v domnění, že si musíte vynutit evoluci? Nebo vstoupíte, protože jste vznešení, upřímní a připraveni být ničím a vším ve službách Všeho? Pokud ano, vydáš se na milost a nemilost světlu, které tě nese?

Vstoupím sem a zmíním, že Psionixu by mohly bránit látky měnící stav mysli, pokud by se takové látky používaly pravidelně. Jasnovidec by vám řekl, že je nesmíte vůbec použít. Je také důležité vědět, že pokud z toho nic necítíte, nejste připraveni a samotný Psionix ví nejlépe, jestli ano. Je také pravda, že u některých rostlinných spojenců to může výrazně zlepšit účinky.

A teď k jeho technickému vysvětlení:

#"Vnitřní jádro. Na úrovni jádra je příliv jasných světelných sil do základních operací čaker. Vstupuje do prostoru rozmezí mezi vyššími frekvencemi světelného sloupce a energií středního dosahu - čaker. Toto "zaměřené světlo" vytváří silný čistící účinek v celém energetickém systému. Pomáhá také vytvářet podporu vyšších frekvencí světelného sloupce do energetických systémů středního a nižšího rozsahu, přičemž nižší jsou meridiány. Kvůli krystalické orientaci alchymistického světla je programovatelný a poskytuje zajímavý přístup k dalším systémům založeným na podobných frekvenčních konstrukcích."

"Vnější pole. Jasné čisté světlo prochází a rozsvicí mnoho vnějších polí. Tato pole zahrnují mnoho kontrol přístupu ke zkušenostem a zdrojům založeným na realitě. Jednoduchost toho spočívá v udržení rovnováhy tak kódované multidimenzionality a vícerozměrné instrukce mohou volně manipulovat s tímto kódem a generovat tak neustále plynoucí a rozvíjející se lineární realitu založenou na čase, kterou však zažíváte. Jakmile je však aktivní s jasným čistým světlem, je možný přístup s jiným systémem založeným na podobných frekvenčních konstrukcích."#

Těm kteří ovládají angličtinu doporučím pro lepší pochopení některých pasáží(hlavně té označené ##), které pro mě byly překladatelským oříškem, pročíst si článek v původním znění na Blue Emerald Alchemy/Psionix. Jsem otevřen také připomínkám, co v překladu změnit, případně jste-li nadaný "jasnovidec", či psychotronik, můžeme zařadit i další vhled.